Λαογραφία

Αετοί δεσμώτες, σατανικοί γύπες και κουκάλογα: Διατηρώντας τη βιο-πολιτισμική ποικιλότητα των πτωματοφάγων πουλιών

Οι γύπες και οι αετοί είναι μεγάλα και εντυπωσιακά αρπακτικά που κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη λαϊκή παράδοση των τοπικών κοινωνιών παγκοσμίως.

ΕΚΧΕΡΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

Οι εκχερσώσεις κατά τα χρόνια του κοινοτισμού και σήμερα
Εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων υπήρχαν κατά το παρελθόν στην Ελλάδα· πολλές και συνεχείς. Δεν ενοχλούσαν όμως!