Λιβάδια

Διαχείριση υγρών λιβαδιών στη Λίμνη Κερκίνη: Ανάπτυξη της εκτροφής βουβαλιών – Προστασία της νανόχηνας

Τα υγρά λιβάδια αποτελούν παραδοσιακούς βοσκοτόπους αγροτικών ζώων, κυρίως βουβαλιών (Bubalis bubalis). Τα βουβάλια αξιοποιούν τη βοσκήσιμη ύλη των υγρών λιβαδιών, η οποία προέρχεται ως επί το πλείστον από ποώδη φυτά

Λιβαδοπονία – Οικολογία, διαχείριση και βελτίωση λιβαδικών εκτάσεων

Το βιβλίο “Λιβαδοπονία – Οικολογία, διαχείριση και βελτίωση λιβαδικών εκτάσεων” του Μιχαήλ Βραχνάκη, Δρ. Δασολόγου, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο.

Ναι” δασολόγων-ειδικών και δασεργατών στην εφαρμογή συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης για την ελληνική δασοπονία

Πολύ θετικοί σε μια κατάρτιση που θα βασίζεται σε εργασίες βελτίωσης λιβαδιών και λιβαδικών εκτάσεων, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου συστήματος ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης για την ελληνική δασοπονία

Μονόδρομος η απογραφή λιβαδιών

ΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ αποτελούν φυσικά οικοσυστήματα με ιδιαίτερη περιβαλλοντική, πολιτιστική και οικονομική σημασία. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2010), η ποσοστιαία κάλυψη ποολίβαδων-θαμνολίβαδων στην Ελλάδα ανέρχεται στο 34% (33% δάση και λοιπές δασικές εκτάσεις, 24% γεωργικές καλλιέργειες)