Μάνθος Σκαργιώτης

Νυχτερινή επάνοδος

Περασμένα μεσάνυχτα. Απ’ το χώμα βγαίνει ένα τραγούδι γεμάτο χειμώνες. Τα δέντρα έχουν μαζέψει τα χρώματα μέσα στις φλέβες τους και τα νερά ξαναγυρίζουν στα χιόνια τους.