Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής

Ανακοίνωση ΜΕΤΑ για το Σ/Ν «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας»

Καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας» στο σύνολο του και να ανοίξει τον διάλογο από μηδενική βάση με τους εργαζόμενους και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.