Μαρτυρική κατάθεση

Η μαρτυρική κατάθεση των δημοσίων υπαλλήλων & το Σύνταγμα

«Tο κράτος δεν δικαιούται κατ’ αρχήν να απαγορεύσει σε δημόσιο υπάλληλο τη μαρτυρία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου σε δίκες στις οποίες το Δημόσιο είναι διάδικος, εκτός αν τίθεται ζήτημα απορρήτου και εν γένει εχεμύθειας ή υπέρτερου, ιδίως υπηρεσιακού, δημοσίου συμφέροντος, το οποίο όμως πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει το Δημόσιο.»