Μαυρογιαλούρος

Θα σας εξαφανίσωμεν

Ε, τι να κάνουμε Κωστάκη, περιφέρειά μου είναι. Οι γυναίκες και οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν πολύ τις περιφέρειές τους.