Νήσος Χρυσή

Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης

Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης.