Νυχτερίδες

Νυχτερίδες, αγαύη και τεκίλα

Τι σχέση μπορεί να έχουν οι νυχτερίδες με την παραγωγή τεκίλας; Και όμως υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ νυχτερίδων ως επικονιαστές της αγαύης από την οποία παράγεται η τεκίλα.

Ενα στα τρία είδη θηλαστικών στην Ελλάδα είναι… νυχτερίδα!

Μερικά από τα σπάνια είδη της Ελλάδας, για να ζήσουν, χρειάζονται ώριμα δάση με γέρικα κουφαλερά δέντρα. Ευτυχώς, στη χώρα μας υπάρχουν ακόμα μερικές τέτοιες τοποθεσίες περισσότερο σε δυσπρόσιτες περιοχές, ωστόσο γενικά σπανίζουν. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη δασική διαχείριση.