Ν. 5012/2023

Ν. 5012/2023: Κύρωση της Συμφωνίας για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών Αφρικής και Ευρασίας (AEWA)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5012/2023 (Α΄ 10) με τον οποίο κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος η Συμφωνία για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών Αφρικής και Ευρασίας (AEWA).