Οικολογία δασικών ειδών

Ευρωπαϊκός Άτλαντας Δασικών Ειδών

Ο Ευρωπαϊκός Άτλαντας Δασικών Ειδών είναι ένα, ελεύθερα διαθέσιμο στο κοινό, περιεκτικότατο έργο 202 σελίδων (και 802 MB), το οποίο προσφέρει πληροφορίες για την εξάπλωση, την οικολογία και τη χρηστική αξία των δασικών ειδών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.