Οικονομία

Επαναπροσδιορισμός της σχέσης των ανθρώπων με το περιβάλλον για την έξοδο από την κρίση

Η προστασία των οικοσυστημάτων είναι το βασικό θεμέλιο μιας βιώσιμης οικονομίας. Το νερό, η γη, ο αέρας, η τροφή, η στέγη και η ενέργεια είναι τα δομικά στοιχεία της οικονομίας πάνω στα οποία οικοδομείται η ίδια η ζωή