Οπωρώνες

Εγκαταλελειμμένοι ορεινοί οπωρώνες: ένας ξεχασμένος αλλά πολύτιμος οικότοπος

Η ανάγκη διάσωσης και αναγέννησης των εγκαταλελειμμένων πια οπωρώνων αποτέλεσε το κίνητρο για την εκπόνηση του έργου Regeneratio «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και αυτοφυών καρποφόρων φυτών»

Ενημερωτικές ημερίδες για τους παραδοσιακούς οπωρώνες

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης σας καλεί σε δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις, σε Θεσσαλονίκη και Καστοριά, με θέμα «Προτάσεις για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων ορεινών οπωρώνων»

Προτάσεις για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων ορεινών οπωρώνων

Οι ορεινοί οπωρώνες αυτοί δημιουργούνταν κυρίως γύρω από μόνιμους ή περιστασιακούς οικισμούς, καθώς και κοντά σε ορεινά χωράφια, βοσκολίβαδα και άλλους χώρους δραστηριότητας.