Ορεινή Ολυμπίας

Διχάζουν τα νέα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Πύργου

Αντιδράσεις γιατί έχουν συμπεριληφθεί χωριά, εντός της προστατευόμενης περιοχής. Νομικά δεν υπάρχει απαγόρευση οριοθέτησης ζώνης προστασίας της άγριας ζωής λόγω ύπαρξης οικισμών εντός αυτής. Διαφορετικά, καθώς στη χώρα μας υπάρχουν παντού διάσπαρτοι οικισμοί, ακόμα και στους ορεινούς όγκους, δεν θα είχαμε πουθενά καταφύγια.