Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Ο πολύτιμος ρόλος των αστικών δέντρων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Αν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση της αστικής ανάπτυξης, τα κτίρια και οι άνθρωποι μπορεί σύντομα να εκτοπίσουν την πλειονότητα των αστικών δέντρων. Ο κακός πολεοδομικός σχεδιασμός οδηγεί συχνά σε αδιάκριτη και μερικές φορές παράνομη κοπή των δέντρων.