Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων

Έρευνα: Η εικόνα της καταστροφής στις Σκουριές

Έρευνα του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων για τις Σκουριές Χαλκιδικής, διαπιστώνει σοβαρές παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η «Ελληνικός Χρυσός».