Πελαργομαχίες

Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ πελαργών και αετών

Δεν είναι σπάνιες οι συγκρούσεις και οι μάχες που δίδονται μεταξύ των αετών και των πελαργών όταν συναντηθούν, και τούτο γίνεται κατά την εποχή της αποδημίας των πελαργών, ξεσπάει μεταξύ τους ένας άγριος αγώνας μέχρι θανάτου.