Πελόπιο

Πιο πράσινο το Πελόπιο με δύο δεντροφυτεύσεις

Η στήριξη των πρανών στα υποβαθμισμένα από την καταστροφική πυρκαγιά του 2007 δασικά οικοσυστήματα και η βελτίωση της αισθητικής εικόνας της περιοχής, ήταν ο στόχος των τεχνιτών φυτεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πελόπιο, με τη συνεργασία Τοπικού Συμβουλίου και Δασαρχείου Πύργου.