Περίφραξη αναδασωτέας έκτασης

Νόμιμη διαταγή κατεδάφισης περίφραξης σε δημόσια δασική έκταση

Από τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων με τις οποίες επιλύονται αμφισβητήσεις σχετικές με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν απορρέουν κρίσεις δεσμευτικές για τα αρμόδια διοικητικά όργανα ως προς το χαρακτήρα της έκτασης