Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Το νέο βιβλίο του Αναπληρωτή Καθηγητή ΔΠΘ κ Ευάγγελου Μανωλά, με τίτλο: «Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία» εξετάζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη όχι μόνον ως τεχνικά ζητήματα