Περιβαλλοντική πληροφορία

Καταγραφή της απάτητης ελληνικής φύσης

Περιβάλλον, πεζοπορία και πολιτισμός συναντούν την τεχνολογία σε ένα πρωτοποριακό διαδραστικό ντοκιμαντέρ, με τα εργαλεία της Google να κάνουν το αποτέλεσμα, εκτός από θεαματικό, εξαιρετικά ενδιαφέρον.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών έχουν σαν κυρίαρχο στόχο τον χωρικό σχεδιασμό, χρησιμοποιούνται δηλαδή μέσα από πολλές προσεγγίσεις στην διατύπωση και αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων που αναφέρονται στο φυσικό ή περιβαλλοντικό σχεδιασμό, από τοπικό μέχρι και εθνικό επίπεδο.

Στην απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων στοχεύει η ψηφιακή πλατφόρμα eEnviPer

Ο πολίτης ή οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τα έργα και τις Μ.Π.Ε., συμμετέχοντας αποτελεσματικότερα στη δημόσια διαβούλευση.

Πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφορία

Η διαφάνεια των ενεργειών της Διοίκησης είναι προϋπόθεση για να ελέγξει κανείς τη νομιμότητα των αποφάσεών της. Ένας από τους τρόπους διασφάλισης της διαφάνειας είναι η πρόσβαση στα στοιχεία του κάθε φακέλου που διατηρεί η διοίκηση.