Πιστώσεις

Δευτερεύοντες διατάκτες οι προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια, Ν. Μιχαλόπουλου, ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) της Γενικής Γραμματείας Δασών, ως δευτερεύοντες διατάκτες