Πλάτωνας

Οι οικολογικές ανησυχίες του Πλάτωνα

Η αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας στα όψιμα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια και η πρωτάκουστη οικοδομική δραστηριότητα στην εποχή του Περικλή οδήγησαν σε δοκιμασία του φυσικού περιβάλλοντος.