Πράσινη ανάπτυξη

Ανάπτυξη για το περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία

Η αρχή της αειφορίας εφαρμό­σθηκε αρχικά στην ορθολογική διαχείριση των δασών και αφορούσε στη διαχείριση του ξυλαποθέματος, ενώ αργότερα βρήκε εφαρμογή σε όλους τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους.

Πράσινη ανάπτυξη εναντίον Βιώσιμης ανάπτυξης.

Η έννομη αξία της καθαρής ενεργείας έπεται της προστασίας του πολυτίμου φυσικού κεφαλαίου της Χώρας, στο οποίο ανήκουν τα ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα μας, ως τα ιερά βουνά μας, οι αλπικές ζώνες των, οι δρυμοί των, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στην ηπειρωτική χώρα, και εξ ολοκλήρου τα μικρά νησιά, οι ακτές, τα ακρωτήρια και εν γένει το νησιωτικό τοπίο.