Προδιαγεγραμμένη καύση

Ο απολογισμός του διετούς πιλοτικού έργου προδιαγεγραμμένης καύσης στη Χίο

Κεντρικοί στόχοι του έργου ήταν η δημιουργία επιστημονικών προδιαγραφών χρήσης της προδιαγεγραμμένης καύσης, αλλά και η θεσμοθέτησή της ως ένα εργαλείο διαχείρισης της βλάστησης