Προμήθεια στολών

Αραβώσης: «Οι δασικοί υπάλληλοι εφοδιάζονται με στολές διεθνών προδιαγραφών»

Η στολή θα φέρει το σήμα της δασικής υπηρεσίας, έτσι ώστε οι δασικοί υπάλληλοι να αποτελούν ένα ελεγκτικό σώμα με ενιαία και διακριτή εμφάνιση καθώς και με ειδικές υπηρεσιακές ταυτότητες, συμβάλλοντας στην περαιτέρω προστασία των δασικών οικοσυστημάτων».

Προκήρυξη σύμβασης: «Εφοδιασμός των Δασικών υπαλλήλων της Επικράτειας με στολές»

Προκήρυξη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια για τον εφοδιασμό των Δασικών Υπαλλήλων της Επικράτειας με στολές, δημοσίευσε η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ

Eφοδιασμός των Δασικών Υπαλλήλων με στολές

Στον ορισμό υπευθύνων για τη διενέργεια Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια για τον εφοδιασμό των Δασικών Υπαλλήλων της Επικράτειας με στολές προχώρησε η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.