Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί

Το Φαράγγι της Νέδας χαρακτηρίζεται ως Προστατευόμενο Τοπίο

Οι χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις του φαραγγιού της Νέδας, στις περιφερειακές ενότητες Μεσσηνίας και Ηλείας, χαρακτηρίζονται ως Προστατευόμενα Τοπία και Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί