Πρώτες βοήθειες στην άγρια πανίδα

Διαδικτυακό Σεμινάριο «Πρώτες Βοήθειες στην άγρια πανίδα»

Το σεμινάριο απευθύνεται στο προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών, του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. – Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών καθώς και σε ιδιώτες και εθελοντές που σχετίζονται με την παροχή Πρώτων Βοηθειών σε άγρια ζώα και την περίθαλψή τους