Ροδιακό Δάσος

Υιοθέτησε ένα δέντρο…

Το «Υιοθέτησε ένα δέντρο» απευθύνεται σε όλους (σωματεία, συλλόγους, επιχειρήσεις, σχολεία, εκπαιδευτήρια, ευαισθητοποιημένους πολίτες και επισκέπτες της νήσου Ρόδου), που θέλουν να βοηθήσουν στην αναγέννηση των δασών.