Σία Αναγνωστοπούλου

Παράθυρο ελπίδας για το ΤΕΙ Δασοπονίας στην Καρδίτσα

Επίκαιρη Ερώτηση για την παραμονή του Τμήματος Δασοπονίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην Καρδίτσα. Σία Αναγνωστοπούλου: Δίκαιο το αίτημα. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε τις αδικίες του «Σχεδίου Αθηνά»