Σημεία υδροληψίας

Καταγραφή έργων που αφορούν απολήψεις ύδατος

Οι Δασικές Υπηρεσίες θα πρέπει να καταγράψουν όλα τα έργα που αφορούν απολήψεις ύδατος για τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών ή έργα που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων αντιπυρικής προστασίας