Σκοπευτήριο Καισαριανής

Ανάκληση της παραχώρησης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής προς την Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρία

Η ανάκληση της ένδικης παραχώρησης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής προς την Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρία είναι επιτρεπτή, παρά τη μεταγραφή του σχετικού παραχωρητηρίου συμβολαίου

Ανάκληση παραχώρησης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής στην Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία (ΠΣΕ)

Με απόφαση του ΣΤΕ ανακλήθηκε η παραχώρηση του Σκοπευτηρίου Καισαριανής στην Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία (ΠΣΕ) και κρίθηκαν ζητήματα συνταγματικότητας του άρθρου 50 του ν. 1731/1987