Σκουριές 2012

Δασικό σωματείο – φάντασμα της Ελληνικός Χρυσός στον Κάκαβο

Η Ελληνικός Χρυσός εφηύρε νέο «συνεταιρισμό», το δασικό σωματείο «Σκουριές 2012», μετά την επίμονη και μάταιη προσπάθειά της «να πείσει τους Δασικούς συνεταιρισμούς να γίνουν συνένοχοι στην αποψίλωση του Κακάβου»