Σποροσυλλογή

Δ/νση Δασών Δωδ/σου: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες συλλογής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού

Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών (υπηρεσία) για την υλοποίηση εργασιών συλλογής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης Δασών και της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

Το μνημόνιο υπέγραψε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Ευάγγελος Γκουντούφας και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Ιωάννης Κοσμαδάκης, για την εγκαθίδρυση και ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.