Στόχοι διατήρησης ορνιθοπανίδας

ΚΥΑ: Καθορισμός και έγκριση στόχων διατήρησης για είδη ορνιθοπανίδας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας του δικτύου NATURA 2000

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά, με την οποία καθορίζονται και εγκρίνονται οι στόχοι διατήρησης για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας στο σύνολο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000.