Συμπεριφορά Σκύλων

Ο κοινωνικοποιημένος σκύλος είναι πιο ισορροπημένος και ευτυχισμένος

Η κοινωνικοποίηση του σκύλου, η έκθεσή του δηλαδή σε νέες καταστάσεις και εμπειρίες, αυξάνει την άνεσή του, την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και συμβάλλει στο να ξεπεράσει το άγχος και τους φόβους του στις καθημερινές του δραστηριότητες.