ΣΥΠΥΔΑ

ΣΥΠΥΔΑ: Σύστημα διαχείρισης πυρκαγιών σε δάση μεσογειακών κωνοφόρων

To ΣYστήμα διαχείρισης ΠΥρκαγιών σε ΔΑση μεσογειακών κωνοφόρων (ΣΥΠΥΔΑ), είναι μια αυτόνομη εφαρμογή για Windows (εκδόσεις Vista, 7, 8. 8.1 και 10) που επιτρέπει στον τελικό χρήστη να εφαρμόζει διάφορα σενάρια του πυρικού περιβάλλοντος