Σχέδιο Προστασίας Δασών

Γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠΕΝ για τις συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Προστασίας Δασών»

Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημόσιες συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Σχέδιο Προστασίας Δασών»