Σύμη

Έκθεση για τα πλημμυρικά φαινόμενα στη νήσο Σύμη και δέσμη απαραίτητων ενεργειών

Υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (Α.Δ.Α.) και παρουσιάζονται στη συνέχεια οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν, ως συμπεράσματα

Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου: Ανάρτηση Δασικών Χαρτών ΟΤΑ Σύμης και Πάτμου – Συνοπτικές οδηγίες

Συνέχεια προηγουμένου Δελτίου Τύπου της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθ. 151585/323/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία μειώνεται το Ειδικό Τέλος για την Άσκηση Αντιρρήσεων

Ανάρτηση του δασικού χάρτη της Σύμης από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου της ΑΔΑ

Η εργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από το Τμήμα Κτηματογράφησης της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου και διήρκεσε περισσότερο από έξι μήνες, καλύπτει συνολικά έκταση 65.936 στρεμμάτων.