Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΓΠΑ

Θέκλα Τσιτσώνη: Σπονδυλωτή, ειδική μελέτη για αναδάσωση και μόνο όπου δεν γίνεται με φυσικό τρόπο

Για τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού μίλησε η καθηγήτρια και πρόεδρος του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, κ. Θέκλα Τσιτσώνη

Θέση του Τμήματος Δασολογίας του ΓΠΑ για την αποκατάσταση, πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

Θέση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποκατάσταση, πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών