Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρδίτσας