Τμήμα Υποστηρικτικής Λειτουργίας

Τοποθέτηση προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Στις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και στα Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κων/νος Σκρέκας.