Τράπεζα Πειραιώς

Ημερίδα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Τοπίων: Προκλήσεις και προοπτικές»

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση διαχειριστικών σχεδίων που ενσωματώνουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου και φύσης στο πέρασμα του χρόνου, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Πολιτιστικά Τοπία

Τα πολιτιστικά τοπία έχουν αναγνωριστεί ως φυσική έκταση με φυσικά χαρακτηριστικά και με στοιχεία δημιουργημένα και/ή τροποποιημένα από την ανθρώπινη δραστηριότητα, με υλικά ή άυλα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία που διατάσσονται στο τοπίο και αντικατοπτρίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις με το τοπίο αυτό.