Υπαλληλικός Κώδικας

Νόμος 4210/2013: Νέες αντεργατικές αλλαγές στις άδειες των εργαζομένων

Με το νόμο 4210/13 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τεύχος Α’) Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις ψηφίστηκαν νέες αντεργατικές διατάξεις που περικόπτουν δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων.