Φιλοθηραματικά έργα

Aπελευθέρωση λαγών σε περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Καρδίτσας

Μετά από την ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής, συνεχίζεται η υλοποίηση του φιλοθηραματικού προγράμματος με βελτιώσεις βιοτόπων (σπορές και ποτίστρες), κατάλληλες διαχειριστικές δράσεις