Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

ΦΔΕΔΣ–ΔΚ: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης θρυμματιστή κλαδιών

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης (ΦΔΕΔΣ–ΔΚ) έχει προμηθευτεί δύο θρυμματιστές κλαδιών. Με απόφαση του Δ.Σ., θα τους διαθέτει δωρεάν προς χρήση σε τοπικά συμβούλια κοινοτήτων ή συνεταιρισμούς που βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται μέσα στις περιοχές Natura 2000 αρμοδιότητάς του.

Δράσεις για την ενίσχυση και προστασία απειλούμενων φυτικών ειδών της Κρήτης

Η αναζήτηση μεθόδων για την ενίσχυση και προστασία πληθυσμών απειλούμενων φυτικών ειδών της Κρήτης, βρέθηκε στο επίκεντρο της εναρκτήριας συνάντησης των εμπλεκομένων για το έργο φορέων που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου στα Χανιά.

Θέση εργασίας για δασολόγο

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Δασολογίας