Φυσικοί φράκτες

Περιβαλλοντικές αξίες των περιθωρίων των αγρών και η συμβολή τους στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Τα ποικίλα οικοσυστήματα στα όρια των αγρών αποτελούν αξιόλογα στοιχεία του αγροτικού περιβάλλοντος, έχουν κυρίως θετικές επιδράσεις στα όμορα αγροοικοσυστήματα και προσφέρουν σπουδαία αγαθά και υπηρεσίες στον άνθρωπο.

Φυσικοί φράχτες

Οι φυσικοί φράκτες είναι περιοχές ή λωρίδες γης υπό μόνιμη φυτική κάλυψη. Αυτοί οι φράκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά μήκος υδατορρευμάτων, λιμνών, ισοϋψών καμπυλών, ορίων αγροτεμαχίων ή ακόμα και εντός των αγροτεμαχίων.