Όρος Σάος

Όροι και περιορισμοί για την προστασία της περιοχής άνευ δρόμων του όρους Σάος στη Σαμοθράκη

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμυρά, με την οποία θεσμοθετούνται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία της περιοχής άνευ δρόμων του όρους Σάος (Φεγγάρι) στην νήσο Σαμοθράκη