«Αποκλαδώσεις δέντρων εντός του αστικού ιστού»

Η μαζική αποκλάδωση μεγάλων δένδρων μέσα σε πάρκα, άλση και χώρους πρασίνου μας βρίσκει αντίθετους διότι: