Ξεκίνησε νέο πρόγραμμα LIFE στη Θεσσαλονίκη για τη δασική διαχείριση με σύγχρονα εργαλεία

Η Ελλάδα εκπροσωπείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τοπικoύς εταίρους το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και την Επιθεώρηση Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας – Θράκης και από το Ελληνικό Κέντρο Υγροτόπων και Βιοτόπων (ΕΚΒΥ).

O χάρτης υδροπεριόδου της Λίμνης Κερκίνης σε διαδικτυακή εφαρμογή

Η πληροφορία που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα συμβάλει τόσο σε διαχειριστικά θέματα του ταμιευτήρα (π.χ. βέλτιστη διαχείριση του φράγματος), όσο και σε περιβαλλοντικά.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις