Διπλοσάινο: Το «ευγενές» αρπακτικό που όσο λατρεύτηκε τόσο και μισήθηκε…

Μια ιστορία γεμάτη τιμές: Ανεκτίμητο απόκτημα βασιλιάδων, πριγκίπων, κόμηδων, εμίρηδων και αυτοκρατόρων ήταν περιζήτητο αρπακτικό κάθε ευγενή μέχρι και τον Μεσαίωνα